Atesty, deklaracje i gwarancje

* Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0751 wydanie 1
* Atest PZH nr HK/W/0113/01/2017
* Krajowa deklaracja właściwości użytkowych P.W. DĄB-BET
* Karta katalogowa produktu
* Pisemna 5-letnia gwarancja szczelności na zbiornik i płytę!