donate
663-808-301 517-963-169

Atesty, deklaracje i gwarancje

APROBATA TECZNICZNA Instytutu Techniki Budowlanej "ITB" nr. AT-15-9225/2013

ATEST PZH nr. HK/W/0024/01/2012

DEKLARACJA ZGODNOŚCI wyrobu budowlanego P.W. "DĄB-BET"

DEKLARACJA ZGODNOŚCI betonu

PROJEKT techniczno-budowlany


PISEMNA 5-letnia gwarancja szczelności na ZBIORNIK I PŁYTĘ!

CERTYFIKAT CE